Om Neuro Karlstad med omnejd. En bild på Gamla stenbron i Karlstad. Bild: pixabay.com.
Om Neuro Karlstad med omnejd. Bild: pixabay.com.

Om Neuro Karlstad med omnejd

Neuros lokala förening i Karlstad med omnejd

Vi är en ideell och fristående organisation som styrs av dig som medlem.

Vi arbetar för att förbättra situationen för personer med neurologiska sjukdomar och skador, samt för deras anhöriga.

Viktiga delar i vårt arbete är att medverka till att bryta isolering och skapa gemenskap, ge medlemmar och deras anhöriga möjlighet att träffas. Våra medlemmar har genom våra aktiviteter möjligheter till resor, utflykter och annan rekreation.

Vår huvudsakliga uppgift på lokalplanet är att bevaka och påverka vår närmiljö, så att vi kan få möjlighet att leva på samma villkor, som andra medborgare utan funktionsnedsättningar. Detta gör vi bl.a. genom att vara aktiva i Rådet för personer med funktionsnedsättning och kommunens tillgänglighetsgrupp, tillsammans med andra handikappföreningar.

Föreningen har en medlemsvald styrelse med ett tiotal ledamöter och suppleanter. Styrelsen sammanträder en gång i månaden och fattar beslut om verksamheten. Vi söker ständigt efter nya medlemmar som är villiga att deltaga i föreningens arbete.

Vår styrelse består för närvarande av ordförande samt sex ordinarie ledamöter och två suppleanter. Alla, som har möjlighet, deltar på våra styrelsemöten som vanligtvis hålls den första måndagen varje månad med undantag för juli månad.

Till vår hjälp har vi en kanslist, Susanne Tågmark, som arbetar halvtid. Kansliet ligger på Norra Kyrkogatan 4, där HSO Karlstad också har sitt kansli, liksom ett antal andra föreningar.

Föreningens aktiviteter och styrka bygger på, att vi alla engagerar oss efter förmåga, kommer med tips, idéer och ett eller flera "handtag". Vi i styrelsen är begränsade i våra funktioner p.g.a. vår skruttighet och behöver hjälp och stöd för att förverkliga många förslag. Det är inget fel på viljan, men sämre ställt med orken. Tillammans kan vi förverkliga mera och samtidigt förena nytta med nöje.

En viktig uppgift är då att genomföra medlemsmöten med information om angelägna och efterfrågade teman. Om dessa aktiviteter kan du läsa i vår tidning MEDLEMS-NYTT, som kommer ut två gånger per termin. På vår hemsida www.neuroforbuet.se/karlstad finner du också dessa uppgifter liksom uppdateringar mellan utskicken av vårt medlemsblad.

Vi strävar efter samverkan med andra aktörer, men ibland är det även skönt att bara ta en fika tillsammans med andra i samma situation och utbyta erfarenheter, tips och idéer. Några gånger per år ordnar vi lite större festligheter och utflykter, om ork och pengar räcker till.

Sjukvårds- och rehabiliteringsfrågor är oftast landstingsfrågor och sköts på länsnivå, men vi håller ögon och öron öppna för utvecklingen.

Du kan också läsa vår antagna diskrimineringspolicy här nedanför!