Att leva med en lösningsmedelsskada

"Den bästa lösningen för mig är att vara ute i naturen"
– Många har svårt att tro att jag har en funktionsnedsättning eftersom det inte syns, säger Ralph, som lever med en neurologisk skada av lösningsmedel.

När jag möts av skepsis mot min funktionsnedsättning jämför jag med ett mjölkpaket som stått i kylen i sex månader. Utanpå ser det likadant ut som när du ställde in det, men innehållet . . . Så är det för mig. Min hjärna är påverkad. Närminne och inlärning innebär stora problem liksom möten med andra människor och stress är en mental ansträngning. Därför har jag ett stort behov av att vara ensam, vila och hämta nya krafter.

Ralph arbetade som målare i 15 år och utsattes dagligen för giftiga ångor från lösningmedelsbaserade färger. Successivt förändrades hans personlighet. Hans omgivning reagerade på hans glömska, irritation och plötsliga ilska innan han själv kände sig avtrubbad, trött, yr och ständigt illamående. På nya arbeten var han okoncentrerad, glömsk och kunde inte sortera alla information.

I dag lever Ralph ett aktivt friluftsliv efter sin förmåga. Ha var också stödperson för lösningsmedelsskadade inom Neuroförbundet under flera år, vilket har givit Ralph en framtidstro igen.

– Tidigare kände jag stor skam över att jag inte kunde arbeta längre. Därför känns det bra att ha gjort en social insats och hjälpa andra som fått samma skador som jag själv fått.