Förekomst och orsaker av lösningsmedelsskador

I Sverige utsätts ungefär en kvarts miljon människor dagligen för organiska lösningsmedel på sina arbetsplatser.

Det är främst män som drabbas av lösningsmedelsorsakade hjärnskador här i Norden, för att de har varit mest utsatta för lösningsmedel på arbetsplatsen. Problematiken började uppmärksammas på sjuttiotalet och då började man förändra arbetsmiljöer och sänka gränsvärden för exponering av lösningsmedel.

Nya risker uppstår med nya yrken
När det gäller besvär av lösningsmedel så är inte hjärnskadorna så vanliga numera. Det som är vanligast är irritationsbesvär från ögon, näsa och luftrör. En del utvecklar luktöverkänslighet. Det är viktigt att vara uppmärksam på nya yrken med risk för lösningsmedelsexponering, till exempel vid arbete med naglar på skönhetssalonger.