Rädda den nya neurologi- och strokevården

Vi är djupt oroade för den framtida neurologi- och strokevården på Ryhov. "Döm om vår förvåning när vi nyligen fick besked om ett förestående beslut som innebär att den neurologiska verksamheten inte får flytta in i de nya lokaler, som håller på att byggas efter de behov personer med neurologiska sjukdomar har." Neuromedlemmarna Emma Åverling och Josefin Kowalsson i debattartikel på jp.se.

Sedan flera år tillbaka befinner sig den neurologiska verksamheten i tillfälliga och bristfälliga lokaler. På uppdrag av sjukhusledningen har neurologisektionens samtliga personalgrupper tillsammans med patientrepresentanter arbetat med att utforma våra nya lokaler i Hus D1. Arbetet har pågått i flera år, byggnationen påbörjades 2017 och invigning var planerad till 2020. Här skulle vi samla allt som har med hjärnans sjukdomar att göra på ett och samma ställe.

Parallellt har nya arbetsformer utarbetats för att möta nuvarande och framtida behov från patienter, närstående och personal. Vi kallar detta ”Hjärnans mottagning”, den första i sitt slag i Sverige. En vårdavdelning med förbättrad handikappanpassning, enkelrum och övervakningssal har planerats, samt en utbyggd dagvårdsavdelning i anslutning till mottagningen.

Döm om vår förvåning när vi nyligen fick besked om ett förestående beslut som innebär att den neurologiska verksamheten inte får flytta in i de nya lokaler, som håller på att byggas efter de behov personer med neurologiska sjukdomar har. Nu går istället lokalerna till annan verksamhet som inte har efterfrågat detta.

Läs skrivelsen från Neuro

Neuro Jönköpings län skriver om sina farhågor om det hotande beslutet drivs igenom.

Stöd oss

Din gåva gör att vi kan fortsätta kämpa för tillgång till god neurologisk vård i hela Sverige.

Ge en gåva