Radiohjälpen

Extra möjlighet till ansökan

Radiohjälpen ser ett behov av extra stödinsatser hos svenska organisationer i denna extraordinära situation och har bedömt att vi måste agera.

Vi startar nu upp ett snabbspår för en förenklad ansökan och tar emot dessa löpande. I länken kan ni läsa mer om hur ni söker medel på vår webb www.radiohjalpen.se