Almedalsveckan

Sedan flera år medverkar representanter från Neuro (Neuroförbundet) under den stora Almedalsveckan i Visby på Gotland första veckan i juli. Intensiva dagar där de politiska partierna och företrädare för en rad olika inflytelserika organisationer i samhället möts för samtal och debatter om framtidens Sverige ur olika aspekter.
Neuros medverkan gör att också de viktiga ämnena neurologi och neurosjukvård finns med på Almedalsveckans agenda.

Om inte Neuros team funnits på plats under politikerveckan i Visby, hade ämnet neurosjukvård i princip inte funnits med på Almedalsveckans enorma agenda. Därför har vi de senaste åren varit på plats med ett litet team av medarbetare och Neuros ordförande för att lyfta viktiga frågor i olika seminarier och debatter för patienternas bästa. Det handlar om neurosjukvård, rehabilitering, multiprofessionella team, patientlagen, läkemedelsförsörjningen, dyra särläkemedel, individuella vård- och rehabplaner, färdtjänst, sjukpenning och personlig assistans. Frågor som är livsviktiga i vardagen för personer som lever med neurologiska diagnoser och deras anhöriga. Vi gör det för Neuros medlemmar men vänder oss också till andra intresserade och presumtiva medlemmar.

 

Innehållsansvarig: Håkan Sjunnesson