Sex personer går över ett övergångsställe. Foto.
Foto: Alfred Skogberg.

Neuropromenaden - Gå, rulla eller spring!

Neuropromenaden är ett motionsarrangemang där alla kan delta. Syftet är att samla in pengar till forskning om neurologiska sjukdomar och symtom, exempelvis MS, Parkinson, stroke och polyneuropati. Dessutom vill vi medvetandegöra att en halv miljon personer i Sverige lever med neurologisk diagnos.

Neuropromenaden startades av föreningen Neuro Göteborg av medlemmarna Carl och Joanne. Joanne har sin bakgrund i Canada och hämtade inspiration från "MS Walk" - en stor promenadkampanj till förmån för forskning om MS. 

Kampanjen växte och Neuroförbundets föreningar arrangerade promenader på sina lokala orter. Tanken var att erbjuda medlemmar och allmänhet möjlighet att på valfritt sätt ta sig runt en bana på cirka 2 kilometer. Då många personer med neurologisk diagnos kan ha svårt att gå eller springa var också syftet med den kortare sträckan, i jämförelse med de annars långa motionsloppen, att belysa de neurologiska diagnoserna och dess symtom. 

Under 2020 erbjöds ett nytt sätt att delta i Neuropromenaden - på egen hand. Genom att anmäla sig och ge en gåva till forskning kunde den som ville sedan promenera på valfritt sätt när det passade en själv. 

Alla gåvor som kommer in under Neuropromenaden går till forskning. Neuro har 90-konto och är medlemmar Giva Sverige. Varje deltagare kan känna sig trygg med att pengarna kommer fram. 

 

Så går det till: Anmäl dig och ge en gåva till forskningen. Du deltar genom att gå, rulla eller springa på egen hand eller tillsammans med någon.