Flik 00 3 Förslag till arbetsordning

Flik 00 (3). Neuroförbundets förbundskongress 2021.

Förslag till arbetsordning

Påverkanstorg

Förbundsstyrelsen föreslår att förbundskongressen år 2021 arbetar i Påverkanstorg avseende de frågeställningar förbundsstyrelsen presenterar som sina förslag. Påverkanstorgen är därmed en del av kongressen. På torgen fattas ej beslut, det görs under förhandlingarna på lördag 11 september.

De fyra frågorna är

 • Organisation/Medlemskap (17)
 • Intresseprogram (18)
 • Demokrati (19)
 • Etiskt program (20)

Inom vart och ett av de fyra frågeställningarna behandlas även de motioner som går att förbinda med respektive frågeställning.

Påverkanstorg genomförs digitalt i två steg:

 1. Måndag 23 augusti till och med lördag 28 augusti gäller följande:
  På vart och ett av påverkanstorgen presenteras förbundsstyrelsens förslag och de yrkanden som finns i motioner som går att förbinda med respektive frågeställning. Ombuden kan gå in på de olika torgen i den ordning man själv önskar, delta i diskussioner kring förslagen och har möjlighet att lämna ändrings- eller tilläggsyrkanden och att biträda förbundsstyrelsens förslag och andras yrkanden. Det är ej tillåtet att yrka något nytt som ej behandlas i förbundsstyrelsens förslag eller i berörda motioner. Efter att påverkanstorget stängs den 28 augusti kan inte nya tilläggsyrkanden eller ändringsyrkanden anslås. De ansvariga funktionärerna har sedan att hantera nya ändrings- eller tilläggsyrkanden så att dessa tillkännages tydligt.

 2. Tisdag 31 augusti till och med torsdag 2 september förs den andra delen.
  På vart och ett av påverkanstorgen presenteras förbundsstyrelsens förslag och de yrkanden som finns i motioner som går att förbinda med respektive frågeställning samt förslag på ändrings- eller tilläggsyrkanden. Ombuden kan nu välja att rangordna yrkanden fram till klockan 16.00 den 2 september.

Den ansvarige funktionären har därefter att skaffa sig en bild av opinionsläget inom respektive torg och att till förhandlingar lördagen den 11 september ha sammanställt dessa till kongressen för beslut.

Ansvariga funktionärer föreslås vara:

 • Demokrati Kristina Ackzén, Maria Lillieroth
 • Etiskt program Ingela Wettergrund, Caroline Kåhre
 • Intresseprogram Jenny Höglund, Sara de Haas, Alfred Skogberg
 • Organisation/Medlemskap Per-Jan Tjärnberg, Kristina Niemi

Förberedande förhandlingar

Förberedande förhandlingar genomförs digitalt under fredagen 10 september mellan klockan 14-17.

Under de förberedande förhandlingarna kommer följande frågor att behandlas:

 • Förslag om Arvoden (12)
 • Förslag om Medlemsavgift (16)
 • Förslag Motioner (21)
 • Förslag Handlingsplan (22)
 • Förslag Stadgeändringar (23)
 • Förslag om stadgeändring Stiftelsen Neurofonden 1 och Stiftelsen till Anders Ulffs Minne (24)

För respektive fråga presenteras förbundsstyrelsens förslag och de yrkanden som eventuellt finns i motioner som går att förbinda med respektive frågeställning. Ombuden kan fritt gå in på de olika frågorna i den ordning man själv önskar, delta i diskussioner via chatten och har möjlighet att lämna ändrings- eller tilläggsyrkanden och att biträda förbundsstyrelsens förslag och andras yrkanden.

Det är ej tillåtet att yrka något nytt som ej behandlas i förbundsstyrelsens förslag eller i berörda motioner.

Efter klockan 17.00 den 10 september kan inte nya tilläggsyrkanden eller ändringsyrkanden anslås. Den ansvarige funktionären har sedan att hantera nya ändrings- eller tilläggsyrkanden så att dessa tillkännages tydligt.

Motionshantering

Motioner behandlas under den dagordningspunkt som kan förbindas med motionen. De motioner som ej kan bindas till annan dagordningspunkt behandlas under Motioner, punkt 21.

Arvoden, punkt 12

Motion nr 13, 29

Medlemsavgift, punkt 16

Motion nr 11

Organisation inklusive medlemskap, punkt 17

Motion nr 6, 9, 20, 28, 30, 36, 38Flik 00 (3)

Intresseprogram, punkt 18

Motion nr 1, 15, 19, 21, 22, 35

Demokrati, punkt 19

Motion nr 8, 14, 18, 24, 27, 37

Etikprogram, punkt 20

Motion nr 5

Motioner, punkt 21

Motion nr 2, 3, 4, 7, 10, 12, 17, 23, 26, 31, 32, 33, 34

Stadgeändringar, punkt 23

Motion nr 16, 25