Flik 00 1 Förslag till program

Flik 00 (1). PROGRAM Neuroförbundets förbundskongress den 21 augusti - 12 september 2021.

Digital kongress

Lördag 21 augusti

 • 10.00 Inledning
  Lise Lidbäck – välkommen
  Kongressen öppnas (1)
  Val kongressfunktionärer (2)
  Fråga om kongressen blivit behörigen utlyst (3)
  Fastställande av dagordning och arbetsordning (4)
  Beslut av röstlängd (5)
  Beslut om nomineringstidens utgång (7)
 • Praktisk info – Caroline Kåhre
  Information Påverkanstorg
 • Avslut

Måndag 23 augusti – lördag 28 augusti

 • Påverkanstorg
  Diskussion och yrkanden

Tisdag 31 augusti – torsdag 2 september

 • Påverkanstorg
  Rangordning av yrkanden till plenum

Fredag 10 september

 • 10.00 Invigning
  Lise Lidbäck, Förbundsordförande
  Ida Kåhlin, ordförande Sveriges Arbetsterapeuter (Inspelat 15 min)
  Lisbeth Löpare
  2 ministrar, i studio eller förinspelat – Anders Ygeman samt Lena Hallengren/Maja Fjästad
  Utdelning Neuroförbundets stora bidrag
  Avtackning Roger Lindahl, kongressgeneral
 • 12.00 Lunch
 • 14.00 Förberedande förhandlingar samt Diskussion och yrkanden
  Genomgång/presentation av förslag till beslut
  Förslag om Arvoden (12)
  Förslag om Medlemsavgift (16)
  Förslag Motioner (21)
  Förslag Handlingsplan (22)
  Förslag Stadgeändringar (23)
  Förslag om stadgeändring Stiftelsen Neurofonden 1 och Stiftelsen till Anders Ulffs Minne (24)
 • 17.00 Avslut

Lördag 11 september

 • 09.00 Förhandlingar
  Verksamhets- och förvaltningsberättelser för åren 2017-2020 (8)
  Resultat- och balansräkningar (9)
  Revisorernas berättelser (10)
 • 9.45 Paus
 • 10.00 fortsättning förhandlingar
  Ansvarsfrihet (11)
  Redovisning av åtgärder med anledning av 2017 års bifallna kongressmotioner (15)
  Redovisning av Rapport intresseföreningar (25)
 • 10.45 Paus
 • 11.15 fortsättning förhandlingar
  Arvoden förtroendevalda (12)
  Medlemsavgift (16)
  Organisation/medlemskap (17)
  Intresseprogram (18)
 • 12.00 Lunch
 • 14.00 fortsättning förhandlingar
  Demokrati (19)
  Etiskt program (20)
  Motioner (21)
 • 14.45 Paus
 • 15.00 fortsättning förhandlingar
  Handlingsplan (22)
  Stadgeändringar (23)
  Stadgeändring Stiftelsen Neurofonden 1 och Stiftelsen till Anders Ulffs Minne (24)
  15.45 Avslut

Söndag 12 september

 • 09.00 Förhandlingar
  Valberedningen har ordet – Bengt Olsson
  Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen (6)
  Vid förbundskongressen ingivna nomineringar
 • 9.45 Paus
 • 10.00 fortsättning förhandlingar
  Val av förbundsordförande och förbundsstyrelse samt revisorer (14)
 • 10.45 Paus
 • 11.15 fortsättning förhandlingar
  Val av valberedning (15)
  Uttalande av 2021 års förbundskongress (26)
  Avtackningar
  Förbundsordföranden avslutar 2021 års förbundskongress (27)
 • 12.00 Avslut