Obs!Obs! Obs!Obs! Obs!Obs! Obs!Obs! Obs!Obs! Obs!Obs!

 

NU har du möjlighet att söka bidrag från Enköping kommun

för din träning.

Men det gäller att agera snabbt. SISTA ANSÖKNINGS DAG ÄR 11 OKTOBER 2021

Vi är några stycken som ansökt tidigare, och blivit beviljade 3000kr/ st

Bifogar Länk: https://enkoping.se/download/18.1edaad02179c16c2cfa3d0be/1622805757815/blankett-sf-2-ansokan-donationsfond.pdf

Du kan fylla i blanketten på nätet och skicka in den digitalt. E:post socialforvaltningen@enkoping.se

socialforvaltningen@enkoping.se

 

Post: Enköpings kommun

Socialnämnden

745 80 Enköping