Välkommen till Neuro Uppsala - Knivsta

c/o Kansliet - Kungsgatan 64 - SE

018 - 56 09 26 - neuro@c.hso.se

Vi är en ideell och fristående organisation som styrs av dig som medlem. Vi arbetar för att förbättra livssituationen för våra medlemmar med neurologiska sjukdomar och skador samt för deras anhöriga och närstående.

Viktiga delar i vårt arbete är att medverka till att bryta isolering och skapa gemenskap genom att ge våra medlemmar och deras anhöriga möjlighet att träffa andra med samma erfarenheter. Vi arrangerar medlemsmöten, föreläsningar om angelägna ämnen, rehabiliterande idrottsverksamheter, trivselaktiviteter,  resor och utflykter, mm.

Du som medlem och dina närstående är välkomna på våra aktiviteter. Kontakta oss via kansliet för mer information.