Uppsala - Knivsta

Kungsgatan 64 - 753 41 Uppsala SE

018 - 56 09 26 - neuro@c.hso.se

Neuro är en riksomfattande intresseorganisation med ca 13 000 medlemmar. Neuro bildar åsikter och kämpar för en tillgänglig samhälle där alla har samma rättigheter.

Neuro Uppsala-Knivsta är en lokalförening med ca 280 medlemmar som har olika träffar där vi möts för att utbyta erfarenheter och ge varandra tips.
Här kommer exempel på våra aktiviteter:
rullstolsdans, bokcirkel, målarcirkel, pubkväll, picknick i stadssträdgården, höst / julfest, föredrag om aktuella ämnen, diagnosinformation mm.

Vi arbetar också intresset politiskt och träffar politiker i kommuner och landsting för att driva frågor som är viktiga för våra medlemmar.

Vi har en lokal medlemstidning, Löven 4 nr / år där vi skriver om våra aktiviteter.

Du hittar oss också på Facebook under neurogruppen Uppsala.