Påminnelse årsmöte 2023-03-26

Inbjudan till Neuro Uppsala-Knivstas årsmöte 2023

Datum: söndag den 26 mars

Tid: 13.00 - ca 15.00

Plats: OBS! Kungsgatan 62, våning 5

Förslag på årsmötesordförande:
Tobias Smedberg (v)
Kommunalråd och ordförande i Äldrenämnden

Vi bjuder på kaffe och smörgås, meddela i förväg ev. matallergier

Årsmöteshandlingar kommer att finnas på mötet och
kan även beställas på mail samt finns även i filen här nedan. Revisionsberättelsen presenteras på årsmötet.
Anmälan till A-C på kansliet senast 22/3

OBS! Nytt mobilnummer 073-068 61 77
E-mail: uppsala-knivsta@neuro.se

Styrelsen hälsar alla hjärtligt välkomna!