Ms marschen
Bosse Wedin, ordförande i Neuro Uppsala-Knivsta.

Ordföranden har ordet

Detta år har ju inte varit som vanligt som alla har märkt, trots det har vi lyckats producera ett fullmatat nummer av Löven som jag hoppas att du läser med nöje i sommar! Våren har ju bjudit på mycket nytänkande på hur man ska kunna bedriva verksamhet utan att man träffas fysiskt. Vi har haft årsmötet via telefonkonferens och styrelsemöten har skett digitalt med Zoom och Teams. Aktivitetsgruppen summerar vårens händelser i brevet om vår verksamhet i coronatider. Där kan du också se lite om hur vi planerar för hösten.

Neuroförbundet har gett ut en ny neurorapport som har presenterats på teams där medlemmarna har varit inbjudna att delta. Neurorapporten har i år tyngdpunkt på rehabilitering där det går att utläsa hur bra den neurologiska rehabiliteringen upplevs bland medlemmarna. Rapporten finns på Neuros
hemsida, gå gärna in och läs den: Neuro.se

Neuropromenaden som vi ordnade förra våren blev ju mycket uppskattad. Årets promenad som var tänkt att äga rum den 9 maj blir nu uppskjuten till i slutet av augusti. Det är en aktivitet där huvudsyftet är att samla in pengar till Neurofonden, som bl.a. delar ut pengar till neurologisk forskning. Det är också en trevlig promenad i vacker omgivning och med trevligt sällskap. I år kommer Neuropromenaden att genomföras digitalt den 22-30 augusti. Hoppas att många kan vara med!

Glad sommar
önskar
Bosse Wedin