Gå, rulla eller spring!

Neuropromenaden 2020

Gå Neuropromenaden du också! Syftet är att samla in pengar till neuroforskningen och medvetandegöra att en halv miljon svenskar lever med en neurologisk diagnos, exempelvis MS, Parkinson eller stroke.

I år är Neuropromenaden viktigare än någonsin. Vi kan inte samlas och delta tillsammans, men vi kan fortfarande göra skillnad!

Gå, rulla eller spring - på egen hand. Anmäl dig på Neuro.se

Din startavgift är en gåva till forskningen. Du kan också lämna ett extra bidrag till forskningen om neurologiska diagnoser genom att stödja Uppsala-Knivstas insamling. Se mer på anmälningssidan, under rubriken "Fundraisers".

Neuropromenaden ordnas varje år i hela landet och alla intäkter under dagen går till neuroforskning. Läs gärna mer om hur Neuro bidrar till forskning: https://neuro.se/vaart-arbete/forskning/