Alla medlemmar kan göra sin röst hörd på årsmötet. Bild: Gerd Altmann, Pixabay.com.

Årsmötet 2020 blev telefonmöte på grund av Corona-utbrottet

Årsmötet kunde genomföras som ett telefonmöte och vi har nu både styrelse och planerad verksamhet fastställd för 2020!

På grund av det pågående Corona-utbrottet har Neuro öppnat för att extraordinära åtgärder vidtas av lokalföreningarna, så att årsmöten ska kunna genomföras. Neuro Uppsala-Knivsta valde att genomföra årsmötet som planerat men utan att ha ett möte i fysisk form. Istället genomfördes det som ett telefonmöte.

Mötesordförande var Hilde Klasson (s), 1:e vice ordförande i Gatu- och samhällsmiljönämnden, och ett femtontal medlemmar deltog i telefonmötet. Vid redovisningen av verksamhetsberättelsen framförde flera medlemmar sin uppskattning av styrelsens engagerade arbete med många aktiviteter det senaste året. Efter genomgång av den ekonomiska redovisningen och revisionsberättelsen beviljades styrelsen ansvarsfrihet.

Förslag till verksamhetsplan och budget för 2020 fastställdes, med tillägget att corona-pandemin kan medföra att ändringar blir nödvändiga. Årsmötet valde sedan personer till de olika posterna helt enligt valberedningens förslag, och Bo Wedin fick fortsatt förtroende som ordförande för Neuro Uppsala-Knivsta. Avslutningsvis diskuterade årsmötet föreningens värdegrund.

Verksamhetsberättelsen för 2019 och verksamhetsplanen för 2020 kan läsas nedan.