Kurt Boman och Mona Olofsson

Medlemsmöte med Kurt Boman och Mona Olofsson

Föreningarnas Hus, Skeppargatan 16. OBS lokalen!

Onsdag 11 maj, kl. 14.00

Kurt och Mona informerar om ny forskning när det gäller Skelleftesjukan och tidiga neurologiska symtom, koppling till hjärt- och kärlsjukdomar samt olika former av behandling och rehabilitering. Vi bjuder på kaffe!

Anmälan senast 9 maj till Stellan Berglund, tel. 070-589 06 53, e- post: stellan.skelleftea@gmail.com