Om Neuro Skellefteå

Neuro Skellefteå bildades år 1968 och har idag 150 medlemmar.

Kort historik

Neuro Skellefteå bildades den 17 februari 1968 av Evald Löwenbäck och kallades då MS-förening. Styrelsen bestod även av Arne Cristoffersson, Ingemar Dahlqvist, Gerhard Wikström, Dagmar Wikström, Märta Stenlund och Ulf Henrikson.

Föreningen har sen bytt namn till NHR Skellefteå, Neuroförbundet Skellefteå och från september 2017 kort och gott till Neuro Skellefteå.

Nuvarande verksamhet

Viktiga delar i vårt arbete är att medverka till att informera och skapa gemenskap. Vi arrangerar medlemsträffar, trivselaktiviteter, utflykter och föreläsningar. En del av verksamheten sker i samverkan med andra föreningar.

Återkommande aktiviteter

Bad i lasarettets varma bassäng. Styrketräning 2 gånger/vecka på Träningsverket, Norrvalla.

Sociala träffar som luncher på Stigs konditori, middagar på olika restauranger med bra tillgänglighet, fika-träffar på Nordanå Bar & Café och PMU Pingstkyrkans Second Hand.

Föreläsningar

Vi arrangerar föreläsningar och då oftast i samband med Neurodagen.

Påverkansarbete

Vi försöker få ökad tillgänglighet i samhället genom påverkansarbete. Detsamma gäller för att få landstings- och kommunpolitiker att vilja satsa mer på rehabilitering för personer med neurologisk diagnos eller skada.

Neuro Skellefteå finns bland annat med i RÅFF - Rådet för förebyggande av funktionshinder - som organisatoriskt finns direkt under kommunstyrelsen. Rådet jobbar för målsättningen "Ett Skellefteå för alla"

Du är hjärtligt välkommen som medlem i Neuro Skellefteå!

Tillsammans är vi starkare!