Medlemsmöte 20 november 2023

Välkommen till medlemsmöte 20 nveomber

Styrelsen för Neuro Skellefteå hälsar välkommen till medlemsmöte den 20 november kl 18.00 på Skeppargatan 16. Anmälan senast 19 november.

På medlemsmötet kommer närsjukvårdschef Camilla Andersson att informera och samtala om hälso- och sjukvårdens nuläge och utveckling i Skellefteå. 
Mötet blir ett utmärkt tillfälle att ta upp aktuella frågor som t ex möjligheter att komma i kontakt med hälso- och sjukvården, personalkontinuitet och stafettproblematik, ekonomiska förutsättningar och andra frågor som är aktuella för medlemmar och anhöriga.
Glöm inte anmälan senast den 19 november via telefon, SMS eller mail till Stellan Berglund. Se utsänt mail till medlemmarna!