Träd i solen och blommor i gräset

Bra information

Från styrelsen

Adresser och styrelsen

Skellefteå underlättar rehabilitering för medlemmar
med neurologisk diagnos genom ett bidrag på max 500 kr/år.

Skicka in förfrågan tillsammans med kvitto på din aktivitet till: Neuro Skellefteå (adress, se nedan) Var noga med ange typ av aktivitet, ditt namn, telefon och kontot betalningen ska ske till. (Bidraget endast för dig som betalat medlemsavgift på 360 kr)

Rehabilitering – en aktivitet som förbättrar ditt mående, t ex styrketräning, ridning körsång, balansträning, en period på dagrehab eller Neurorehab.

Postadress: Neuro Skellefteå, Skeppargatan 16, 931 30 Skellefteå
Hemsida: neuro.se/skelleftea
PlusGiro: 489 722-9
Swish: 123-000 87 14
E-post: skelleftea@neuro.se OBS! Lämna gärna din e-adress för
att få information via e-post.

Styrelsen
Ordförande: Stellan Berglund, Tel. 070-589 06 53
e-post: stellan.skelleftea@gmail.com
Kassör: Britt Ahlbäck, Tel. 073-077 04 70 britt.ahlback@gmail.com

Övriga ledamöter:
Karin Bjuhr Mattsson, Tel. 070-209 95 99 karin_bm@telia.com
Sara Åström, Tel. 070-696 71 91 091230040@telia.com
Månika Östlund, Tel. 070-669 51 72 monikaostlundtelia@gmail.com

Suppleanter:
Agneta Frimodig. Tel. 070-693 68 49 agneta.frimodig@gmail.com
Barry Rudholm. Tel. 070-325 43 96 barryrudholm@hotmail.com
Eva Wikberg. Tel. 073-060 70 69