Information om tillgängliga naturområden i Linköping

Tillgängliga naturområden i Linköping

I Linköpings kommun finns tio naturområden som är lätta att besöka även för den som har funktionsnedsättning.

På kommunens hemsida hittar man en karta med information om dessa tillgängliga naturområden. Kommunen har byggt entréer, toaletter, vägvisare, framkomliga stigar och breda spångar.

Läs mer på kommunens hemsida.