Foto med dockor runt ett bord.
Foto: Pixabay.com

Kontakt

Välkommen att kontakta någon av oss i styrelsen!

Neuro Linköpings styrelse 2024

Ordförande: Ann-Christin Petersén, 070-687 08 36, petersen.annchristin@gmail.com

Vice ordförande: Hillevi Andersson, 070-974 00 67, hillevi.a.andersson@gmail.com

Kassör: Catharina Heimdahl, 070-515 10 70, bcheimdahl@gmail.com

Sekreterare: Bjarne Pihlström, 070-534 50 47 bjarnepihlstrom46@gmail.com


Ledamot: Eva Pettersson Wessman, 072-310 91 69, eva.wessman@gmail.com

Ledamot: Margaretha Persson, 070-530 56 88, margaretha.persson@gmail.com 

Adress

Neuro Linköpings kansli, föreningshuset Fontänen, Västra Vägen 32, 58228 Linköping.

Telefon

Kontakta någon i styrelsen.

E-post

linkoping@neuro.se

Websida

https://neuro.se/linkoping