Till KRF-mötet i Lysekil 120306

1. Ansökningstiden om minst 4 veckor för riksfärdtjänstresa är för lång, tidigare var det två veckor som gällde.Området för vanlig färdtjänst är också i minsta laget (3mil utanför kommungränsen, med undantag för besök hos patient på NÄL).Vid ett större område bör dock zontaxa gälla, då färdtjänsten egentligen ersätter kollektivtrafiken.

2. Vi har önskemål om att i slutet av augusti 2012 genomföra en stadspromenad på funktionshindrades vis, med rullstolar, ögonbindlar, vita käppar, etc. Där kommunala politiker och tjänstemän kommer att inbjudas.

3. En årlig mässa för funktionshindrade där varje förening har en monter är också ett önskemål som vi har. Här kan exempelvis räddningstjänsten delta och någon föreläsare inom ett aktuellt område.

Tage Andersson
Ordf. NHR Måsen