Styrelsen

Styrelsen för Neuro Måsen 2024

  • Ordförande: Eivor Lundin
  • Vice Ordförande: Bodil Abrahamsson
  • Kassör: Lena Karlsson
  • Sekreterare: Agneta Hansson
  • Ledamot: Ulla-Britt Andersson
  • Ledamot: Helén Bagge
  • Suppleant: Marita Hermansson
  • Suppleant: Carola Andersson