Styrelsen

Styrelsen för Neuro Måsen, vald vid årsmötet 2020

  • Ordförande A Elisabeth Larsson
  • Vice ordförande Eivor Lundin
  • Sekreterare Asta Andersson
  • Ledamot Bodil Abrahamsson
  • Ledamot Ulla-Britt Andersson
  • Kassör Lena Karlsson
  • Suppleant Marita Hermansson
  • Suppleant Helén Bagge