Styrelsen

Styrelsen för Neuro Måsen 2022.

  • Ordförande: Eivor Lundin
  • Vice Ordförande: Bodil Abrahamsson
  • Kassör: Lena Karlsson
  • Sekreterare: Asta Andersson
  • Ledamot: Helene Bagge
  • Suppleant: Marita Hermansson
  • Suppleant: Carola Andersson