Foto: Pixabay.com

Föreningens historia

NHR Måsen bildades 1984. NHR-Måsen 20 år - 2004.

En grupp neurologiskt sjuka och anhöriga samlades den 8 juni 1983 i B-salen på Folkets Hus i Lysekil för att bilda en lokal NHR-förening.

De som tog initiativ till mötet var dåvarande verksamhetsledaren på NHR:s Riksförbund Bruno Landstedt och Ulla Lindeberg från Länsförbundet i Göteborgs och Bohus län.

Personer som hade MS, Parkinson, muskelsjukdomar, CP, och Stroke kom för att lyssna på läkarna Lena Martinsson och Per Leissner från Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, som informerade om neurologiska sjukdomar. De informerade särskilt om hur viktigt det är att man talar om inkontinens.

Efter en trevlig kaffestund kom man överens om att bilda NHR-Lysekils lokalförening som skulle omfatta Lysekil och Munkedals kommun.

Vice ordförande i Länsföreningen Ulla Lindeberg fick i uppdrag att kalla till ett styrelsesammanträde den 12 juli på Åtorps Herrgård i Munkedal.

Den 12 juli 1983 utsågs Inger Löwerot Munkedal till ordförande, Mona Carlin kassör och Elsy Pettersson till sekreterare, båda bosatta i Brastad.

Ulla Lindeberg och Gullan Bornkleven från Länsföreningen gav råd och stöd med verksamheten.

Hösten 1983 blev intensiv för interimsstyrelsen, man gick NHR:s Riksförbunds funktionärsutbildning, EKO-kurs på Solbacka kursgård och en temadag om inkontinens i Lysekil med Kerstin Järneberg som föreläsare.

Den 4 september 1983 invigdes handikapporganisationernas lokal på Kungsgatan 59 i Lysekil. NHR-Måsen har de flesta av sina sammankomster i lokalen

På årsmötet 1988 införlivades Sotenäs kommun till föreningens verksamhetsområde. Beslut togs att föreningen skulle heta NHR-Måsen.

De som svingat klubban under de 20 åren har alla haft ett neurologiskt handikapp och blivit valda på föreningens årsmöten.

1983-1985 Inger Löwerot, Munkedal
1985-1988 Föreningen låg vilande med Länsföreningen i O-läns
styrelse som ansvarig.
1988-1990 Gullan Bornkleven, Bullaren
1990-1993 Herdis Larsson, Grundsund
1994 Björn Jacobson, Munkedal
1995–1998 Gullan Larsson, Hamburgsund
1998-2000 Lars-Göran Johansson, Munkedal
2000-2001 Gullan Larsson, Hamburgsund
2001-2002 Herdis Larsson, Grundsund
2002- Lena Karlsson, Brastad

NHR-Måsen har under de gångna åren försökt skapa verksamhet, som har varit till gagn för neurologiskt sjuka och anhöriga i Lysekil, Munkedal och Sotenäs kommuner.
Föreningens medlemstidning Mås-Skriet skickas ut regelbundet till medlemmar och andra berörda i samhället. Temadagar om neurologiska sjukdomar, medlemsmöten, rekreationsresor, informationsverksamhet i skolor och till vårdpersonal.

Målsättningen för NHR-Måsen de kommande åren är att medlemmarna i föreningen skall kunna verka för kamratskap och kunskap inom NHR.

Vi skall förbättra information och stödverksamhet för neurologiskt handikappade och anhöriga i området. Informationen NHR:s verksamhet till vårdpersonal och övriga i samhället skall utvecklas.

Lysekil i februari 2004