Till Kommunala rådet för funktionshinderfrågor KRF

Att bara vara lat räcker inte

Att personer utan tillstånd parkerar på handikapparkeringar är ett problem runt om i Sverige. I Markaryds kommun har man försökt med ett annorlunda grepp för att få slut på fusket. Här står nämligen tillägget "Lathet är inget funktionshinder" på skyltarna vid handikapparkeringarna. Det har fått Markarydsborna att tänka till innan de parkerar.
Är detta något för Lysekils kommun?

Det ryktas om att det är neddragningar på gång på rehabenheten, stämmer detta? Om så är fallet, vilken verksamhet skall tas bort.

Det ställs allt större krav på att få LSS assistans och en återgång till det vi skulle ifrån, institutionsboende, har åter börjat bli vanligare i flera kommuner. Är det så i Lysekil också?
Tage Andersson.
Ordf. NHR- Måsen