Pixabay: Ett träd i fyra årstider
Pixabay: Ett träd i fyra årstider

Neuro Kalmar regionförbund

c/o Annette Ranvik (kassör och sekreterare) - Ekebovägen 6 A - 572 40 Oskarshamn SE

070-660 26 64 - kalmar-region@neuro.se

Bg: 170-7611

Välkommen till Neuro Kalmar regionförbund. Regionförbundets roll är att samordna och bevaka intressepolitiska frågor!

Regionförbundet driver och bevakar frågor på länsnivå och på regionområdet, särskilt hälso- och sjukvårdsfrågor. Regionförbundet samordnar verksamhet inom länet och stödjer föreningarna Kalmar och Västervik i deras arbete.

Föreningar i Kalmar län: Västervik | Kalmar