Logga eHealth Arena
Logga eHealth Arena

eHealth Arena

eHealth Arena 2019-2022 – resultat

Fakta om eHealth Arena

eHealth Arena är en satsning för att skapa en gemensam e-hälsoarena för näringsliv, vård och omsorg, akademi och allmänhet. Vi arbetar i samverkan för att bidra till ett ökat användande av e-hälsotjänster, en ökad näringslivstillväxt inom e-hälsoområdet samt en ökad effektivitet inom vård och omsorg. Visionen är att Kalmar län ska bli ett centrum för e-hälsans utveckling, såväl nationellt som internationellt.

eHealth Arena är en långsiktig satsning initierad av Region Kalmar län och drevs under de första tre åren, 2019-2022, i projektform med Kalmar Science Park som projektägare och Linnéuniversitetet som samverkanspart. Under de första tre åren medfinansierades satsningen av Europeiska unionen.

Här kan du ta del av och lära dig mer om det arbete som skett i satsningens första fas eHealth Arena