Om Neuro Kalmar regionförbund

Styrelsen i Neuro Kalmar regionförbund, representation och olika uppdrag.

Styrelsen för Neuro Kalmar regionförbund, vald på ombudsmötet 2024

  • Monika Brinkenfeldt, ordförande. Mobil 070-491 71 97
  • Rosita Ottosson, vice ordförande. Mobil: 070-603 07 73
  • Annette Ranvik, sekreterare och kassör. Mobil: 070-660 26 64
  • Karin Harrén, vice sekreterare. 
  • Bo Allvin, ledamot.

Representation och uppdrag i andra organisationer

Funktionsrätt Kalmar Län arbetar för: Rätten att fungera i samhället på lika villkor.
De arbetar handikappolitiskt och för att stödja sina medlemsorganisationer och målet är att förbättra levnadsvillkoren för människor som har funktionsnedsättningar.

Läs om Funktionsrätt Kalmar län