Intensivrehabilitering i Kalmar län

Du som har en neurologisk funktionsnedsättning kan ansöka om rehabilitering som pågår flera dagar per vecka under cirka 2-3 veckors tid, så kallad intensivrehabilitering.

I Kalmar län erbjuds intensivrehabilitering i Västervik.

Vem kan söka?

Du som har en neurologisk funktionsnedsättning kan ansöka om intensivrehabilitering i Kalmar län. En neurologisk funktionsnedsättning kan exempelvis vara hjärnskada, post stroke, Parkinson, multipel skleros (MS) eller annan neurologisk sjukdom eller skada.

Vad är syftet?

Syftet med rehabiliteringen är att du ska få möjlighet att öka din rörelseförmåga och utveckla dina färdigheter i vardagen, till exempel förflyttningar och hygienrutiner. Rehabiliteringen utformas efter dina egna förutsättningar, vad gäller hur intensiv träningen är och dina uppsatta mål för träningsperioden.

Läs mer på 1177 och fyll i en ansökan. De vill gärna ha fler sökande till dessa grupper.