Styrelsen

Styrelse för Neuro Enköping-Håbo

  • Ordf. Åsa Strandberg
  • Vice ordf. Per Gustavsson
  • Sekreterare Annie Jeppas
  • Kassör Annika Skönstrand

Ledamöter

  • Nicklas Kleman
  • Sven Tukia
  • Hans Jegeus