IT-projekt

IT-projekt
Under året kommer samtliga föreningar och länsförbund få möjlighet att kostnadsfritt beställa en föreningsdator. I samband med detta antar föreningar och länsförbund den IT-policy som förbundsstyrelsen beslutade om i december 2019.

IT-projektet – support av föreningsdatorer
Med stöd från Radiohjälpen har vi fram till mitten av oktober fått möjlighet tillhandahålla en supporttjänst för vårt IT-projekt . Nu när vi påbörjar leveransen av era föreningsdatorer kan det säkert komma upp frågor hos er och då finns vår IT-support till er tjänst. Supporten kan hjälpa er med frågor om inloggning, Office 365, lagring på SharePoint och andra liknande frågor. Dock ej administration av lokala hemsidor, sociala medier samt medlemsregistret där ni kontaktar Ingela Wettergrund och Mia Källström.

Supporten som heter Joanna Herlitz finns på telefon 0760 017 039 och har telefontid måndag – torsdag 09.00 – 12.00 övrig tid går det att skicka e-post till joanna.herlitz@neuro.se

IT-utbildningar
IT-utbildningar kommer förhoppningsvis att kunna genomföras under hösten. Utbildningarna kommer att innehålla följande: förbundets IT-policy, GDPR, Office 365, Outlook, SharePoint, Teams, IT-säkerhet och support.

Vi återkommer med mer information om utbildningarna.

Manualer
Som ett stöd i att komma igång med er föreningsdator har vi tagit fram ett antal manualer.

Hämta manualer här:

 

Vid frågor angående förbundets IT-projekt kontakta Caroline Kåhre på förbundskansliet, 0760 017 015 alt caroline.kahre@neuro.se