IT-projekt och utbildningar

IT-projekt och utbildningar
Under 2020 fick samtliga föreningar och länsförbund möjlighet att kostnadsfritt beställa en föreningsdator. I samband med detta antogs  den IT-policy som förbundsstyrelsen beslutade om i december 2019.

IT-projektet – support av föreningsdatorer
Med stöd från PostkodLotteriet har vi under hela 2021 fått möjlighet att tillhandahålla en supporttjänst för vårt IT-projekt. Supporten kan hjälpa er med frågor om inloggning, Office 365, lagring på SharePoint och andra liknande frågor. 

IT-support - ny telefontid 2021

Vår IT-support som heter Jenny Rundqvist finns tillgänglig på telefon 0760 017 039 måndag – torsdag kl 12.00 – 14.00, övrig tid går det att skicka mejl till jenny.rundqvist@neuro.se


IT-utbildningar
Digitala IT-utbildningar kommer genomföras under vintern och våren. Utbildningarna kommer att innehålla följande:  Kom igång med er föreningsdator, E-post och kalender, SharePoint, Teams, samt IT-policy, datasäkerhet och GDPR. 

 

Vid frågor angående förbundets IT-projekt kontakta Caroline Kåhre på förbundskansliet, 0760 017 015 alt caroline.kahre@neuro.se