IT-projekt och utbildningar

IT-projekt och utbildningar
Under 2020 fick samtliga föreningar och länsförbund möjlighet att kostnadsfritt beställa en föreningsdator. Jag förbinder med detta antogs den IT-policy som förbundsstyrelsen beslutade om i december 2019.

IT-projektet - support av föreningsdatorer
Med stöd från PostkodLotteriet har vi under hela 2021 fått möjligheten att erbjuda en supporttjänst för vårt IT-projekt. Supporten kan hjälpa dig med frågor om inloggning, Office 365, lagring på SharePoint och andra liknande frågor. 

IT-support - ny telefontid 2021

Vår IT-support som heter Jenny Rundqvist finns tillgänglig på telefon 0760 017 039 måndag – torsdag kl 12.00 – 14.00, övrig tid går det att skicka mejl till jenny.rundqvist@neuro.se


IT-utbildningar i kongressverktyget Edge för av förening valda ombud
Digitala IT-utbildningar i kongressverktyget Edge kommer att genomföras under juni och augusti. 
Genom utbildningarna kommer ombuden få möjlighet att i testmiljö prova kongressverktyget.

Utbildningarna kommer att genomföras enligt följande:

21 juni kl 14.30-16.00 - sista anmälan 17 juni
24 juni kl 14.30-16.00 - sista anmälan 21 juni
28 juni kl 14.30-16.00 - sista anmälan 24 juni
9 augusti kl 14.30-16.00 - sista anmälan 5 augusti
12 augusti kl 14.30-16.00 - sista anmälan 9 augusti
16 augusti kl 17.30-19.00 - sista anmälan 12 augusti
19 augusti kl 10.00-11.30 - sista anmälan 15 augusti

 

Vid frågor angående förbundets IT-projekt kontakt Caroline Kåhre på förbundskansliet, 0760 017 015 alt caroline.kahre@neuro.se