Extra stöd 2022 - ANSÖKAN AVSLUTAD!

Under perioden 15 februari - 31 mars 2022 har föreningar och länsförbund möjlighet att ansöka om extra stöd.

Förbundsstyrelsen har beslutat att avsätta 300.000 kronor för att föreningar och länsförbund skall kunna ansöka om Extra stöd. Syftet med stödet är att bidra till ”det lilla extra” som kan utveckla och höja kvalitén i föreningslivets verksamhet.

Ansökan är möjlig mellan 15 februari – 31 mars, utifrån kriterierna nedan.
Observera! Nytt för i år är att ansökan görs via det elektroniska ansökningsverktyget.

Syftet med extra bidrag:
- stimulera till digital utveckling av verksamhet
- bidra till långsiktighet i arbetet
- möjliggöra att prova ny verksamhet som kan stärka förening  och länsförbund på längre sikt

Kriterier – vad kan extra stödet användas till:
- föreningsutveckling
- nya arbetssätt
- digitalisering
- utbildning för förtroendevalda
- styrelseutveckling
- rese- och konferenskostnader i samband med förbundsaktiviteter
- samverkan med andra föreningar och länsförbund
- medlemsrekrytering
- inventarier
- kontorsmaterial

Observera att Extra stöd inte är avsett för löpande eller återkommande verksamhet.

Maxbelopp att söka för 2022 är 15.000 kronor.

Alla ansökningar handläggs samtidigt och beslutas av kansliet.

Beviljat anslag skall rekvireras innan 31 maj och redovisas senast 31 december. Ej förbrukade medel skall återbetalas. 

För att kunna ansöka och beviljas nytt Extra stöd måste de föreningar och länsförbund som beviljats medel vid tidigare ansökningstillfällen ha redovisat dessa.

Frågor om Extra stöd besvaras av Mia Källström, tfn 0760 017 021 alt e-post mia.kallstrom@neuro.se

Vi använder cookies för att ge dig en optimal användarupplevelse. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer i vår integritetspolicy: neuro.se/integritet