Extra stöd 2020

Under perioden 15 maj - 1 september 2020 har Neuroförbundets föreningar och länsförbund möjlighet att ansöka om extra stöd från riksförbundet.

Syftet med stödet är att bidra till ”det lilla extra” som kan höja kvalitén i föreningens arbete.

Kriterier - vad kan extra stödet användas till:
- utbildning för förtroendevalda eller styrelsen
- funktionärsutbildning
- föreningsutveckling
- medlemsrekrytering
- nya arbetssätt
- inventarier och kontorsmaterial

Föreningarna kan ansöka under perioden 15 maj - 1 september 2020.
Besked om ev beviljat stöd meddelas senast 15 september 2020.
Maxbelopp att söka är 5 000 kronor per förening.

Alla ansökningar handläggs samtidigt och beslutas av kansliet. Observera att
beviljat anslag skall rekvireras före 31 dec 2020 och redovisas under första
halvåret 2021 eller före ny ansökan.
Rekvisition och redovisning görs på särskild blankett.

För att kunna beviljas 2020 års extra stöd måste de föreningar som beviljats
medel vid tidigare ansökningstillfällen ha redovisat dessa.

Frågor om extra stöd besvaras av PJ Tjärnberg, pjt@neuro.se
alt tfn 0760 017 037.

ANSÖKAN AVSLUTAD!