Gruppfoto på grundarna av Lifecaddy Health.
Grundarna av appen Lifecaddy Health från vänster Anton Bjerhem, Viktor Pettersson, Adam Silber och längst fram Malin Björkander.

Lifecaddy Health - En ny app för privat hälsoinformation

Vården blir allt mer uppdelad och med dagens journalsystem finns inget utrymme för patienter att själva medverka till att de får rätt och god vård. De patienter som har koll på sin egen hälsoinformation tenderar att få bättre vård, trots det har det hittills inte funnits något bra verktyg som gör detta möjligt för patienten.

Därför lanserar nu en grupp läkare och patienter Lifecaddy Health - En privat app för din och din familjs viktigaste hälsoinformation.

Idén om en plattform för att själv samla och dela sin hälsoinformation uppkom när Viktor Pettersson - som själv lever med epilepsi sedan 13 år - upptäckte hur dålig koll både han och de läkare han träffade hade på informationen kring hans hälsa. Tillsammans med två läkare och en IT-utvecklare grundade han därför Lifecaddy Health. Anton Bjerhem som står för den tekniska utvecklingen har tidigare utvecklat appar som riktar sig mot sjukvården. Malin Björkander och Adam Silber är båda läkare men är också själva patienter med diabetes respektive astma.

- Att själv äga sin hälsoinformation och kunna använda den för bättre vård och trygghet är själva drivkraften bakom Lifecaddy. För att produkten ska bli så bra som möjligt vill vi utveckla den efter vad patienterna behöver, förklarar Malin Björkander som är läkare.

För Lifecaddy är det viktigt att patienter kan känna sig trygga med att använda appen varför inloggning sker med BankID och all data är krypterad och ägs av användaren.

- Det ska vara enkelt för individen och familjen att äga, samla och dela hälsoinformation på ett säkert och privat sätt - oavsett var man är, när man söker vård eller vilken åkomma man har. Det är viktigt idag men kommer att bli ännu viktigare i framtiden, tillägger Viktor Pettersson som är initiativtagare till appen.

Vill du testa och påverka utvecklingen?

Redan nu finns en första version med fokus på vaccinationer, ett medicinskt pass och en hälsologg, att ladda ner. Tillsammans med Neuros medlemmar vill de nu utveckla familje- och anhörigfunktioner samt ett nödsituationskort. 

Kontakta Lifecaddy på neuro@lifecaddyhealth.com om du vill veta mer.

- Vi jobbar på att hitta en lösning där tjänsten fortsatt kan vara gratis för patienterna, avslutar Adam Silber som är läkare.

Bolaget har fått ett stipendium från statliga Vinnova men finansieras i nuläget av grundarna själva.

Appen finns att ladda ner här: App Store   Google Play