Någon att fråga om rättigheter – juridisk rådgivning

Det är inte alltid lätt att veta vilka rättigheter man har när man lever med neurologisk diagnos eller är närstående till någon som behöver stöd. Neuros juridiska rådgivare finns till för att medlemmar och deras anhöriga ska känna sig trygga i att kunna bli guidade rätt i olika frågeställningar som uppkommer i samband med bland annat myndighetskontakter.

Neuros juridiska rådgivare förmedlar fakta i juridiska rättighetsfrågor, hjälper dig att hitta underlag som stöd för din argumentation och ger tips och råd med formuleringar och mallar i den juridiska processen.

Neuros juridiska rådgivare finns där som ett bollplank, men företräder inte medlemmar, är inte ombud och driver inte enskilda medlemmars rättsliga ärenden.

Neuros juridiska rådgivare tar dock med sig medlemmars erfarenheter och frågeställningar in i Neuros arbete och ger förslag till Neuros övriga påverkansarbete.

Som medlem kan du ringa till den juridiska rådgivningens växel så kontaktar vår juridiska rådgivare dig så snart som möjligt och bokar in en telefontid. Du kan även mejla oss dina frågor och funderingar.

Kontakta Neuros juridiska rådgivning

08-677 70 19

Skicka mejl

Du kan också hitta mycket användbar information här på våra juridiksidor.

 

Innehållsansvarig: Maria Lillieroth