IT-projekt

IT-projekt
Under våren kommer samtliga föreningar och länsförbund få möjlighet att kostnadsfritt beställa en föreningsdator. I samband med detta önskar vi att föreningar och länsförbund antar den IT-policy som förbundsstyrelsen beslutade om i december 2019.

Testgrupp
Under vecka 12-14 kommer några föreningar att testa dator och de funktioner som kommer att erbjudas er övriga föreningar och länsförbund så att vi med säkerhet kan leverera ett paket som kommer att fungera på bästa sätt.  

IT-utbildningar 
Under våren kommer vi att genomföra IT-utbildningar vid sex olika utbildningstillfällen där man kan välja det datum och plats som passar bäst. Varje förening har möjlighet att delta med 2 personer. Föreningsdator skall medtagas. Utbildningen är kostnadsfri men kostnad för resa och eventuell övernattning bekostas av deltagarens förening.  

Utbildningarna kommer att genomförs enligt följande:
*  22 april Sundbyberg - INSTÄLLD, nytt datum kommer
*  28 april Mölndal - INSTÄLLD, se nytt datum nedan
*  6 maj Skellefteå
*  13 maj Lund 
*  16 maj Linköping
*  17 maj Kista
2 juni Göteborg 

Vid utbildningarna kommer vi att bl a gå igenom förbundets IT-policy, GDPR, Office 365, Outlook, SharePoint, Teams, IT-säkerhet och support.

Anmälan via formulär nedan. Sista anmälningsdag är onsdagen den 8 april.

Vid frågor angående förbundets IT-projekt kontakta Caroline Kåhre på förbundskansliet, 0760 017 015 alt caroline.kahre@neuro.se