IT-projekt

IT-projekt
Under våren kommer samtliga föreningar och länsförbund få möjlighet att kostnadsfritt beställa en föreningsdator. I samband med detta önskar vi att föreningar och länsförbund antar den IT-policy som förbundsstyrelsen beslutade om i december 2019.

IT-projektet – support av föreningsdatorer

Med stöd från Radiohjälpen har vi fram till mitten av oktober fått möjlighet tillhandahålla en supporttjänst för vårt IT-projekt . Nu när vi påbörjar leveransen av era föreningsdatorer kan det säkert komma upp frågor hos er och då finns vår IT-support till er tjänst. Supporten kan hjälpa er med frågor om inloggning, Office 365, lagring på SharePoint och andra liknande frågor. Dock ej administration av lokala hemsidor, sociala medier samt medlemsregistret där ni kontaktar Ingela Wettergrund och Mia Källström.

Supporten som heter Joanna Herlitz finns på telefon 0760 017 039 och har telefontid måndag – torsdag 09.00 – 12.00 övrig tid går det att skicka e-post till joanna.herlitz@neuro.se

IT-utbildningar

Under hösten kommer vi att genomföra IT-utbildningar vid ett antal olika utbildningstillfällen där man kan välja det datum och plats som passar bäst. Varje förening har möjlighet att delta med 2 personer. Föreningsdator skall medtagas. Utbildningen är kostnadsfri men kostnad för resa och eventuell övernattning bekostas av deltagarens förening.  

Vid utbildningarna kommer vi att bl a gå igenom förbundets IT-policy, GDPR, Office 365, Outlook, SharePoint, Teams, IT-säkerhet och support.

Vi återkommer med tid och plats för utbildningarna.

 

Vid frågor angående förbundets IT-projekt kontakta Caroline Kåhre på förbundskansliet, 0760 017 015 alt caroline.kahre@neuro.se