Neuro Örebro

Här kan du läsa om Neuro Örebros höstprogram...

Hösten har nu kommit och dagarna böjar mörkna. Vi har nu startat med höstensalla aktiviteter. 
Gå in och läs programmet så att du inte missar någon trevlig aktivitet.