Välkommen till Mitt i Livet!

Under satsningen för föreningsutveckling som genomfördes under 2021-2022 bildades det nationella digitala nätverket Ung i Neuro. Sedan dess har vi blivit drygt 45 medlemmar från hela Sverige (aug 2023). I slutet av 2023 bytte nätverket namn till Mitt i Livet för att bättre spegla målgruppen.

Mitt i Livet riktar sig till medlemmar i Neuro som befinner sig just "mitt i livet" med arbete, familj eller studier. Eller har önskan om att komma i arbete eller studier och skapa relation eller familj. Vi riktar oss till både de med diagnos och deras anhöriga. Anhörig kan vara allt från partner, barn, förälder, nära vän eller god kollega.
Vi träffas var tredje torsdag via teams och vi är några stycken som är aktiva genom Mitt i Livets konto vilket gör att vi kan dela upp oss i ‘rum’ om vi blir många eller några vill diskutera en specifik fråga medan andra mer vill mingla. Säg till om du tycker ett sådant rum ska skapas!

Höstens aktiviteter hittar du till höger --> 

Om du har frågor om Mitt i Livet kan du nå oss på mittilivet@neuro.se. Vi brukar försöka kolla och svara på mail minst en gång i veckan.

Vill du bli medlem? Anmäl dig längst ned på denna sida.

 

Tack för din anmälan.

När vi har kontrollerat att du är medlem i Neuro skickar vi en inbjudan till vår Teams-grupp.

Varmt välkommen önskar arbetsgruppen för Ung i Neuro!