Teams-möten

Gruppen träffas torsdag kl 19.30 var tredje vecka i Teams. Vi pratar fritt och ibland har vi bjudit in en gäst. Följande datum är planerade för 2024:

4 januari
25 januari

15 februari

7 mars
28 mars

18 april

9 maj
30 maj

20 juni

11 juli

1 augusti
22 augusti

12 september

3 oktober
24 oktober

14 november

5 december
26 december