Långban gruv- och kulturby - en del av Värmlands museum. Foto: Susanne Tågmark.
Långban gruv- och kulturby. Foto: Susanne Tågmark

Digitalt museum på Värmlands Museum

Värmlands Museums samlingar består av arkeologiska och kulturhistoriska föremål som t. ex. konst, fotografier och dokument. På Digitalt Museum visas valda delar ur samlingen digitalt, likaså visas highlights ur samlingarna där du kan följa med på en visning av utvalda verk ur museets konstsamling.

Digitalt museum på Värmlands Museum

Highlights ur samlingarna