En legogubbe, en hantverkare som tittar på ett kretskort. Bild: Pixabay.
Nu börjar arbetet med den nya styrelsen. Bild: Pixabay.

Styrelsen

Styrelsen för Neuro Karlstad med omnejd

Den nyvalda styrelsen består av ordförande Anders Johansson, samt sekreterare Ann Augustsson, kassör Monica Sääv Andersson, ledamöterna Ola Erickson, Gunilla Johansson, Maj-Brittsdotter och Ann-Charlotte Rydberg samt ersättarna/suppleanterna Mikael Persson och Linda Stöberg. Till styrelsen kan också andra adjungeras.

Förutom ledamöter och suppleanter har vi till vårt förfogande: 

  • Valberedning: Susanne Tågmark och Eva Eiler
  • Revisorer: Örjan Arvidsson och Micael Magnusson samt revisorssuppleanter: Gunnel Lunde och Stig-Arne Persson.
  • Till vår hjälp har vi en kanslist, Susanne Tågmark, som arbetar halvtid.