En legogubbe, en hantverkare som tittar på ett kretskort. Bild: Pixabay.
Nu börjar arbetet med den nya styrelsen. Bild: Pixabay.

Styrelsen

Styrelsen för Neuro Karlstad med omnejd

Den nya valda styrelsen består av ordförande Gunilla Johansson, samt sekreterare Ann Augustsson, kassör Monica Sääv Andersson, ledamöterna Anders Johansson, Cecilia Berg Lennartsson, Margareta Maj-Brittsdotter och Ann-Charlotte Rydberg samt ersättarna/suppleanterna Mikael Persson och Linda Stöberg. Till styrelsen kan också andra adjungeras.

Förutom ledamöter och suppleanter har vi till vårt förfogande: 

  • Valberedning: Susanne Tågmark och Eva Eiler
  • Revisorer: Örjan Arvidsson och Micael Magnusson samt revisorssuppleanter: Gunnel Lunde och Stig-Arne Persson.
  • Till vår hjälp har vi en kanslist, Susanne Tågmark, som arbetar halvtid.