Ordförandeklubbor i trä. Bild: Pixabay.
Ordförandeklubbor. Bild: Pixabay.

Styrelsen

Styrelsen för Neuro Karlstad med omnejd

Den valda styrelsen består efter 2021-års årsmöte av ordförande Gunilla Ström Ericsson, Gunilla Johansson, Ann Augustsson, Lars Olsson, Mikael Persson, Ann-Charlotte Rydberg och Monica Sääv Andersson med suppleanterna Eva Lundqvist och Britta Sallnäs. Till styrelsen kan också andra adjungeras.

Förutom ledamöter och suppleanter har vi till vårt förfogande: 

  • Valberedning: Susanne Tågmark och Eva Eiler
  • Revisorer: Stig-Arne Persson och Micael Magnusson revisorssuppleanter: Gunnel Lunde och Örjan Arvidsson.
  • Till vår hjälp har vi en kanslist, Susanne Tågmark, som arbetar halvtid och en kansliassistent, Eva Eiler, som också arbetar halvtid.