Två händer som möts. Foto.
Ibland behöver man kanske en hjälpande hand. Bild: pixabay.com

Norrbacka-Eugeniastiftelsen

Stiftelsen beviljar bidrag till personer som har varaktig fysisk rörelsenedsättning som inte beror på normalt åldrande. Barn och ungdomar har företräde. Personer med enbart annan funktionsnedsättning är inte berättigade till bidrag.

Bidrag kan sökas av enskilda personer. Bidrag beviljas till ändamål som har samband med rörelsenedsättningen och syftar till att underlätta boende, fritidsaktiviteter och social delaktighet och därigenom höjer livskvalitén. Bidrag avser inte att täcka totalkostnad. 

Förbered redan nu för din ansökan! Sista ansökningsdag är den 28 februari varje år, skriftligt besked om bifall eller avslag lämnas i maj månad varje år.

Läs mer här!