Ett skuggspel av människor där en person höjer sina armar i ett Hurra! Foto.
Hurra för livets dag! Bid: pixabay.com.

Hurra för livets dag!

Nu har möjligheten för den som drabbats av neurologisk skada och deras anhöriga att söka bidrag från Carlastiftelsen öppnat.

"Carlastiftelsen är en insamlingsstiftelse startad till minne av Carla Båtelson. Stiftelsen delar ut bidrag till personer med förvärvade neurologiska skador och deras anhöriga med ändamålet att främja en god livskvalité." (Lise Lidbäck)

Den 31 maj öppnade stiftelsen för ansökningar, som tas emot löpande. Läs mer om vilka som kan ansöka och hur man gör på carlastiftelsen.com.