En grupp människor av olika ursprung mot en rosa bakgrund samt ordet MS i rött. Teckning.
Intresseorganisationer över hela världen skapar gemenskap för dig som lever med MS. Bild: neuro.se.

Hopp inför framtiden - World MS Day

World MS Day infaller den 30 maj varje år. I år spelar vi in en föreläsning om livsstilen kan påverka förloppet av MS. Talare är professor i neurologi, Jan Hillert.

Internationellt är temat för World MS Day även i år MS Connections. Tanken är att uppmärksamma hur intresseorganisationer över hela världen skapar gemenskap för dig som lever med MS.

Många som drabbas av MS känner sig ensamma och socialt isolerade, men tillsammans kan vi stötta varandra. Som medlem i Neuro kan du få prata med våra diagnosstödjare, delta i våra aktiviteter och föreläsningar. Ju fler vi blir desto starkare röst får vi också för att kunna påverka beslutsfattare i frågor som rör bra och jämlik sjukvård, rehabilitering och andra rättigheter.

Läs mer här!