I den här rapporten undersöks tillgången till neurologisk rehabilitering. En bild på Neurorapporten 2021. Foto.
I den här rapporten undersöks tillgången till neurologisk rehabilitering. Utgångspunkten är bland annat Sveriges regioners egna analyser av om de erbjuder neurologisk rehabilitering enligt de nationella riktlinjerna.

Neurorapporten 2021

Den 19 maj lanserades årets Neurorapport i samband med Neurologidagarna.

Här kan du läsa Neurorapporten.