ME/CFS-tillståndet finns i dag väl dokumenterat i mer än 8000 vetenskapliga artiklar. Bild av en person som ligger över skrivbordet vid  datorn. Foto: Håkan Sjunnesson, Neuro.
ME/CFS-tillståndet finns i dag väl dokumenterat i mer än 8000 vetenskapliga artiklar. Foto: Håkan Sjunnesson, Neuro.

Debatt: ”Långtidseffekter av covid har slående likheter med ME”

Att akuta virusinfektioner kan övergå i långdragna påtagligt funktionsnedsättande tillstånd är inget nyupptäckt medicinskt fenomen, skriver läkaren Sture Eriksson, vice ordförande i Riksförbundet för ME-patienter på Dagens Medicin.

Pandemin har visat att covid-19-infektioner kan ge långvariga och inte sällan mycket svåra sjukdomssymptom. Det finns nu väl dokumenterat i dagspressen, till exempel i Svenska Dagbladet den 8 februari 2021 av ett antal läkare som själva drabbats. Inte sällan framställs detta dock som om det vore ett helt nytt och tidigare okänt fenomen att akuta virusinfektioner kan övergå i långdragna påtagligt funktionsnedsättande tillstånd. Detta är dock inget nyupptäckt medicinskt fenomen!

Läs mer här!