En person som sover framför sin datorskärm. Foto.
ME/CFS-tillståndet finns i dag väl dokumenterat i mer än 8000 vetenskapliga artiklar. Foto: Håkan Sjunnesson, Neuro.

Debatt: ”Långtidseffekter av covid har slående likheter med ME”

Att akuta virusinfektioner kan övergå i långdragna påtagligt funktionsnedsättande tillstånd är inget nyupptäckt medicinskt fenomen, skriver läkaren Sture Eriksson, vice ordförande i Riksförbundet för ME-patienter på Dagens Medicin.

Den nu pågående pandemin har visat att covid-19-infektioner kan ge långvariga och inte sällan mycket svåra sjukdomssymptom. Det finns nu väl dokumenterat i dagspressen, till exempel i Svenska Dagbladet den 8 februari av ett antal läkare som själva drabbats. Inte sällan framställs detta dock som om det vore ett helt nytt och tidigare okänt fenomen att akuta virusinfektioner kan övergå i långdragna påtagligt funktionsnedsättande tillstånd. Detta är dock inget nyupptäckt medicinskt fenomen!

Än så länge finns relativt få systematiska sammanställningar kring dessa långtidseffekter efter covid-19-infektion men tillståndet är väl beskrivet med många fallrapporter i massmedierna och börjar bli tydlig. Tillståndet ger en kraftig funktionsnedsättning med trötthet, som inte kan förklaras av ansträngning, allmän sjukdomskänsla, svårigheter med tänkande och minnet, muskelsmärtor och ofta störning i hjärt-kärl-systemets funktioner. Typiskt är också att symtomen inte alls vill ge med sig trots vila och att försök till ökad ansträngning ger en påtaglig ökning av symptomen.

Detta är dock inte ett nytt fenomen; när dessa symtom finns efter ett akut insjuknande i mer än sex månader fyller de som regel kriterierna på ME, Myalgisk Encefalomyelit, ibland ME/CFS.