Medlemsmöte om ALS

”Als är en grupp diagnoser inom motorneuronsjukdomar, där nervceller som styr muskler dör. Det är de nervbanor som går till muskulaturen, den viljemässigt styrda muskulaturen, som dör och i princip inga andra nervbanor. De finns i armar, ben, ansiktsmimiken, sväljningsmekanismen och andningen.

Insjuknandet i als är relativt likartat världen över. Cirka 1–2 individer per 100 000 innevånare
drabbas varje år. I Sverige insjuknar ungefär 200 personer per år. De flesta är i
åldern 45–60 år. Sjukdomen är något vanligare hos män.” neuro.se

Vi får besök av ALS-teamet från Centralsjukhuset i Karlstad som berättar mer.

Dag:          onsdagen 20 mars 
Tid:           kl. 17.30-20.00 
Plats:         Norra Kyrkog. 4, Karlstad
Kostnad:     Föreläsning + kaffe och smörgås 30 kr

Anmälan till kansliet på tel. 054-18 92 54 alt.e-post karlstad@neuro.se senast 15 mars.