Blåsippor

Neuro Kga-Dfs Verksamhet våren 2022

Verksamhet kommer endast genomföras om läget med Pandemin tillåter och känns bekvämt.

Träningsgruppen Neuro KGA-DFS
Träning ligger tyvärr fortfarande vilande. Vi avvaktar besked från Rehabenheten på Karlskoga lasarett.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Övriga datum att boka in under året!

  • Resa till Piperska Lundsbrunn 2–5/6. Information om resan kommer sändas ut längre fram.
  • Gemensam träff med DHR 20/4. Ingen aktivitet planerad ännu.
  • Naturreservatdag, Lunedet 15 maj kl. 11.00-14.00.
  • Neuropromenaden 6/5–6/6. Mer info kommer.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Innehållsansvarig: Neuro Kga-Dfs