Styrelsens sammansättning

Styrelsen för Neuro Karlskoga-Degerfors 2024

  • Petra Nilsson, Ordförande 070-734 83 80
  • Conny Eriksson, Vice ordförande 073-434 91 93
  • Sten Forshufvud, Kassör, 072-441 76 72
  • Ann-Marie Rydh, Ledamot, Vice kassör
  • Lise-Lotte Forshufvud, Sekreterare
  • Dan Klarström, Ledamot
  • Mari-Louise Appel, Ledamot
  • Susanna Johansson, Suppleant